Η κλίση του άντρα

στα νέα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά

 

 

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική:

ὁ ἀνήρ

οἱ ἄνδρες

Γενική:

τοῦ ἀνδρός

τῶν ἀνδρῶν

Δοτική

τῷ ἀνδρί

τοῖς ἀνδράσιν

Αιτιατική:

τὸν ἄνδρα

τοὺς ἄνδρας

 

 

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική:

ο άντρας

οι άντρες

Γενική:

του άντρα

των αντρών

Αιτιατική:

τον άντρα

τους άντρες

 

Anmerkungen:

Der neugriechische Dativ wird generell entweder durch die Γενική ersetzt[1] oder mit σε + Αιτιατική umschrieben[2], ist aber in seltenen festen Zusammensetzungen noch sichtbar (z. B. εντάξει[3] „in Ordnung“, „O.K.“, aus ἐν τάξει).

Bei den Kasusbezeichnungen ist η πτώση (bzw. ἡ πτῶσις „Fall“, zu πίπτω fallen) zu ergänzen[1] z. B.: Μου αρέσει  mir gefällt. Ο ψωμάς του έδωσε ένα ψωμί. Der Bäcker gab ihm ein Stück Brot.

[2] z. B.:  Ο ψωμάς έδωσε στο αγόρι ένα ψωμί. Der Bäcker gab dem Jungen ein Stück Brot.

[3] Sehr häufig! Im Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας finden sich immerhin 40 heute noch geläufige (gelehrte) Phrasen, in denen εν + Δοτική erhalten geblieben sind.